Den övergripande målsättningen med materialet är att öka förståelsen och inlärningen av elektriska maskiners, kraftelektroniska kretsars och elektriska drivsystems funktion och de begrepp som används i dessa sammanhang. För att uppnå detta mål är animering och visualisering samt interaktiva övningsuppgifter viktiga verktyg. Materialet skall i första hand användas av teknologerna i lärarstödd självverksamhet, i andra hand som demonstrationsmaterial på föreläsningar, materialet passar också bra för självverksamhet via webben. Givetvis är målet med materialet att så många som möjligt skall kunna använda det. Användaren kan vara en kursdeltagare på Chalmers eller en intresserad person i utlandet.

 

Har du tips om förbättringar, förnyelse eller animationer som kan göra materialet bättre, så hör gärna av dig till Ola Carlson, ola.carlson@chalmers.se. Du kanske också har tips om andra webbsidor med liknande material.

 

- Windows/Macintosh

- Webläsartillägget Shockwave (kan laddas ner genom att klicka på knappen till höger)

- Javascript måste vara aktiverat i webläsaren